Ves enrere Ajudes per a la realització de projectes d'I+D per a grups d'investigació emergents. . ANNEX IX. Acrònim GV

Ajudes per a la realització de projectes d'I+D per a grups d'investigació emergents. . ANNEX IX. Acrònim GV

Acrònim: GV

Dates de presentació de sol·licituds: Del 1 de setembre de 2014 al 20 de setembre de 2014 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

Documentos de justificación y seguimiento

PROYECTOS DE I+D PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EMERGENTES
DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 2014.
ENTIDADES QUE RINDEN CUENTAS A LA GENERALITAT


PROYECTOS DE I+D PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EMERGENTES
DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 2014.
ENTIDADES QUE NO RINDEN CUENTAS A LA GENERALIDAD