Ves enrere Ajudes per a la realització de projectes d'i+d per a grups d'investigació emergents

Ajudes per a la realització de projectes d'i+d per a grups d'investigació emergents

Acrònim: GV

Dates de presentació de sol·licituds: Del 8 de junio al 7 de julio de 2012, ambos inclusive

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

a) El personal investigador presentarà la seua sol.licitud i la documentació requerida en els registres dels centres d'investigació on tinga la seua vinculació estatutària o laboral, del 8 de juny al 7 de juliol del 2012.

b) Finalitzat este termini, els centres disposen de deu dies naturals per a presentar les sol.licituds davant de la Consellería d'Educació Formació i Ocupació o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la LRJPAC.

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ I SEGUIMENT

PROJECTES D'I+D PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2013.
ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

PROJECTES D'I+D PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2013.
ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

DOCUMENT DE JUSTIFICACIÓ A L'ANY DE FINALITZAR EL PROJECTE