Ves enrere Ajudes per a la realització de projectes d'i+d per a grups d'investigació emergents

Ajudes per a la realització de projectes d'i+d per a grups d'investigació emergents

Acrònim: GV

Dates de presentació de sol·licituds: Del 16 de setembre de 2013 al 15 d'octubre de 2013 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

PROYECTOS DE I+D PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EMERGENTES
DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 2014.
ENTIDADES QUE RINDEN CUENTAS A LA GENERALITAT

PROYECTOS DE I+D PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EMERGENTES
DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 2014.
ENTIDADES QUE NO RINDEN CUENTAS A LA GENERALIDAD