Ves enrere Ajudes per a la promoció de la investigació en els parcs científics de les universitats

Ajudes per a la promoció de la investigació en els parcs científics de les universitats

Acrònim: PPC

Dates de presentació de sol·licituds: EN L'ORGANISME D'INVESTIGACIÓ: De l'1 al 30/06/2011 EN LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ: 10 dies hàbils des del fi de la data de presentació en l'organisme d'investigació

Documents que acompanyen la sol·licitud

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DELS PARCS CIENTÍFICS DE LES UNIVERSITATS.

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES CORRESPONENTS A 2012

El termini màxim per a la presentació dels documents justificatius de les ajudes serà com a data de presentació: 20 de febrer 2013.

A més, les actuacions de difusió presentaran:

DOCUMENT DE SEGUIMENT