Ves enrere Ajudes per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions

Ajudes per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions

Acrònim: AORG

Dates de presentació de sol·licituds: EN L'ORGANISME D'INVESTIGACIÓ: De l'1 al 30/06/2011 o De l'1 al 31/10/2011 I EN LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ: 10 dies hàbils des del fi de la data de presentació en l'organisme d'investigació

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

Documents de justificació

  • Justificació de les ajudes per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic (AORG/2012). 


Documents a presentar per a la justificació de les ajudes corresponents a 2012. Universitats públiques valencianes, consejo superior de investigaciones científicas i entitats de l'article 64 de la llei de hisenda pública de la generalitat valenciana.

El termini màxim per a la presentació dels documents justificatius de les ajudes serà com a data límit el 20 de febrer de 2013. 
 

 

  • Justificació de les ajudes per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic (AORG/2012). 

Documents a presentar per a la justificació de les ajudes corresponents a 2012. Entitats incloses en base 13.2b) de l'annex i de l'orde de 36/2011 de 23 de Maig.

El termini màxim per a la presentació dels documents justificatius de les ajudes serà com a data límit el 3 de desembre de 2012.