Ves enrere Ajudes per a la contratació de personal investigador en formació en fase postdoctoral programa vali+d

Ajudes per a la contratació de personal investigador en formació en fase postdoctoral programa vali+d

Acrònim: APOSTD

Dates de presentació de sol·licituds: De l'1 al 20 de setembre de 2012 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

a) El personal investigador presentarà la seua sol.licitud i la documentació requerida en els registres dels centres d'investigació on haja de tindre la seua vinculació laboral, des de l'1 al 20 de setembre de 2012.

b) Finalitzat este termini, els centres disposen de deu dies naturals per a presentar les sol.licituds davant de la Consellería d'Educació Formació i Ocupació o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la LRJPAC.


ESTAT: RESOLTA

ALTRES DOCUMENTS DE SEGUIMENT

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

Documents d' inici i fi de l'estada

Documents a enviar dos mesos abans de finalitzar el primer any de contracte/b>

Document a enviar al finalitzar l'estada en l'empresa

Documents a enviar al finalitzar el contracte

Document a enviar l'any de finalitzar el contracte

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ DE NOVES CONCESIONS I RENOVACIONS