Ves enrere Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral

logo FSE

Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral

Acrònim: APOSTD

Dates de presentació de sol·licituds: De l'1 al 20 d'octubre del 2015, ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

Resolució de 21 de setembre de 2016, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, que modifica la resolució de 28 de juliol, per presentació de renúncies i concessió de noves ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral. (Publicada en la web el 22/09/2016).

 

 

Altres documents de seguiment

Documents de seguiment

Documents d' inici i fi de l'estada

Documents de seguiment científic a enviar en el mes de novembre de cada anualitat

Documents a enviar al finalitzar el contracte o haber renunciat

A través dels organismes d'investigació contractants:

- Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral, comunicació de renúncia.

- Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral, desistiment del prodeciment.

 

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ DE LA ANUALITAT 2014

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ DE LA ANUALITAT 2015

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ DE LA ANUALITAT 2016