Ves enrere Ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d'investigació o de transferència tecnològica

Ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d'investigació o de transferència tecnològica

Acrònim: APOTI

Dates de presentació de sol·licituds: De l'1 al 20 d'octubre del 2015, ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

DOCUMENTS DE SEGUIMENT:

 

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ ANUALITAT 2014

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ ANUALITAT 2015

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ ANUALITAT 2016