Ves enrere Ajudes per a grups d'investigació per a la captació de projectes europeus o altres programes d'àmbit internacional

Ajudes per a grups d'investigació per a la captació de projectes europeus o altres programes d'àmbit internacional

Acrònim: APE

Dates de presentació de sol·licituds: Del 16 de novembre a 15 de desembre de 2015, ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

Instruccions per a la justificació de les ajudes per a la captació de projectes europeus o altres programes d'àmbit internacional, convocades per ordre 6/2015, 9 de setembre, de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (annex XII)

 

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A LA CAPTACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS O ALTRES PROGRAMES D'ÀMBIT INTERNACIONAL (APE/2016).

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I ENTITATS DE L'ARTICLE 2.3 DE LA LLEI 1/2015, DE 6 DE FEBRER, DE LA GENERALITAT, D'HISENDA PÚBLICA, DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL I DE SUBVENCIONS


 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A LA CAPTACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS O ALTRES PROGRAMES D'ÀMBIT INTERNACIONAL (APE/2016).

ENTITATS INCLOSES EN LA BASE 12.2.b) DE L'ANNEX I DE L'ORDE 6/2015, DE 9 DE SETEMBRE.