Ves enrere Ajudes per a grups d'investigació per a la captació de projectes europeus

Ajudes per a grups d'investigació per a la captació de projectes europeus

Acrònim: APE

Dates de presentació de sol·licituds: De l'1 al 31 de desembre de 2013, ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

  • RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2014, del director general d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la qual es concedixen les ajudes per a grups d'investigació per a la captació de projectes europeus (publicada en la web el 29/04/2014)


Justificació

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2014 PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ PER A LA CAPTACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS. ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT (polse en l'enllaç per a descarregar els models)

Justificació

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2014 PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ PER A LA CAPTACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS. ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT (polse en l'enllaç per a descarregar els models)