Ves enrere Ajudes per a grups d'investigació de qualitat contrastada. Programa gerónimo forteza. Ajudes per a la contractació de personal de suport en organismes d'investigadió de la comunitat valenciana

Ajudes per a grups d'investigació de qualitat contrastada. Programa gerónimo forteza. Ajudes per a la contractació de personal de suport en organismes d'investigadió de la comunitat valenciana

Acrònim: FPA

Dates de presentació de sol·licituds: Del 16 de setembre de 2013 al 15 d'octubre de 2013 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

Documents de justificació

DOCUMENTS JUSTIFICACIÓ AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL DE SUPORT EN ORGANISMES D'INVESTIGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DINS DEL PROGRAMA GERÓNIMO FORTEZA 2014
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2014. ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

 

DOCUMENTS JUSTIFICACIÓ AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL DE SUPORT EN ORGANISMES D'INVESTIGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DINS DEL PROGRAMA GERÓNIMO FORTEZA 2014
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2014. ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT