Ves enrere Ajudes per a grups d'investigació de qualitat contrastada. Programa Gerónimo Forteza. Ajudes per a la contractació de personal de suport en organismes d'investigació de la comunitat valenciana

Ajudes per a grups d'investigació de qualitat contrastada. Programa Gerónimo Forteza. Ajudes per a la contractació de personal de suport en organismes d'investigació de la comunitat valenciana

Acrònim: FPA

Dates de presentació de sol·licituds: EN L'ORGANISME D'INVESTIGACIÓ: De l'1 al 30/06/2011 EN LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ: 10 dies hàbils des del fi de la data de presentació en l'organisme d'investigació

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ

DOCUMENTS JUSTIFICACIÓ AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL DE SUPORT EN ORGANISMES D'INVESTIGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DINS DEL PROGRAMA GERÓNIMO FORTEZA 2012
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2012. ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

Data límit de presentació: 20 de febrer de 2013

DOCUMENT DE SEGUIMENT

Data límit de presentació: 31 de març 2013