Ves enrere Ajudes per a grups d'investigació de qualitat contrastada. Ajudes complementàries per a Projectes d'I+D

Ajudes per a grups d'investigació de qualitat contrastada. Ajudes complementàries per a Projectes d'I+D

Acrònim: ACOMP

Dates de presentació de sol·licituds: Del 1 de setembre de 2014 al 20 de setembre de 2014 ambdós inclusivament

Resolucions

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD (cliqueu en l'enllaç per fer la descàrrega dels models)

Sol·licituds d'ajuda complementària a un projecte del Pla Nacional d'I+D+i. L'imprés de sol·licitud anirà acompanyat dels documents següents:

 

Sol·licituds d'ajuda complementària a un projecte del Programa marc de la Unió Europea o projectes coordinats. L'imprés de sol·licitud ira acompanyat dels documents següents:

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ

DOCUMENTS JUSTIFICACIÓ AJUDES COMPLEMENTÀRIES PER PROJECTES D'I+D 2015 
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2015. 
ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

 

 

DOCUMENTS JUSTIFICACIÓ AJUDES COMPLEMENTÀRIES PER PROJECTES D'I+D 2015 
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2015. 
ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT