Ves enrere Ajudes per a grups d'investigació de qualitat contrastada.Ajudes complementàries per a projectes d'i+d

Ajudes per a grups d'investigació de qualitat contrastada.Ajudes complementàries per a projectes d'i+d

Acrònim: ACOMP

Dates de presentació de sol·licituds: Del 8 de juny al 7 de juliol del 2012 ambdós inclusivament

Resolucions

a) El personal investigador presentarà la seua sol.licitud i la documentació requerida en els registres dels centres d'investigació on tinga la seua vinculació estatutària o laboral, del 8 de juny al 7 de juliol del 2012.

b) Finalitzat este termini, els centres disposen de deu dies naturals per a presentar les sol.licituds davant de la Consellería d'Educació Formació i Ocupació o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la LRJPAC.

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD (cliqueu en l'enllaç per fer la descàrrega dels models)

Sol·licituds d'ajuda complementària a un projecte del Pla Nacional d'I+D+i. L'imprés de sol·licitud ira acompanyat dels documents següents:

Sol·licituds d'ajuda complementària a un projecte del Programa marc de la Unió Europea o projectes coordinats. L'imprés de sol·licitud ira acompanyat dels documents següents:

JUSTIFICACIÓ

DOCUMENTS JUSTIFICACIÓ AJUDES COMPLEMENTÀRIES PER PROJECTES D'I+D 2013
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2013.
ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

 

DOCUMENTS JUSTIFICACIÓ AJUDES COMPLEMENTÀRIES PER PROJECTES D'I+D 2013
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2013.
ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT