Ves enrere Ajudes per a grups d'investigació de qualitat contrastada. Ajudes complementàries per a projectes d'I+D

Ajudes per a grups d'investigació de qualitat contrastada. Ajudes complementàries per a projectes d'I+D

Acrònim: ACOMP

Dates de presentació de sol·licituds: Del 16 de setembre de 2013 al 15 d'octubre de 2013 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

Documents de justificació

DOCUMENTS JUSTIFICACIÓ AJUDES COMPLEMENTÀRIES PER PROJECTES D'I+D 2014
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2014.
ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT


DOCUMENTS JUSTIFICACIÓ AJUDES COMPLEMENTÀRIES PER PROJECTES D'I+D 2014
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2014.
ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT