Ves enrere Ajudes per a grups d'investigació consolidables

Ajudes per a grups d'investigació consolidables

Acrònim: AICO

Dates de presentació de sol·licituds: De l'1 al 20 d'octubre del 2015, ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

INSTRUCCIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ CONSOLIDABLES CONVOCADES PER ORDRE 6/2015, DE 9 DE SETEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT (ANNEX X)

 

 

AJUDES PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ CONSOLIDABLES
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2016.
ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

 

AJUDES PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ CONSOLIDABLES
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2016.
ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT