Convocatòries actuals

III. Subvencions del programa Santiago Grisolía

Ves enrere III. Subvencions del programa Santiago Grisolía Subvenciones del programa Santiago Grisolía

III. Subvencions del programa Santiago Grisolía Subvenciones del programa Santiago Grisolía

 

 

 

  • El grup de persones expertes que ha realitzat l'avaluació cientificotècnica a través de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva es podrà consultar en la pàgina web de la mateixa Agència.

 

Contacte:

Amparo González Escriche - 961 970 815

Termini de presentació de sol·licituds. TANCAT del 10 al 30 de novembre 2017
En procés d'avaluació per experts externs. TANCAT des del 2-1-2018 fins al  14-3-2018
Resolució de concessió 13-4-2018

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

 

ESMENA

 

DESISTITS

 

RESOLUCIONS

Altres documents

 

Documents de seguiment científic contractats (presentar de l'1 al 30 de novembre de cada anualitat)

Documentació a presentar a la finalització del contracte, inclosa la renúncia. Aquesta documentació es remetrà, en el termini d'un mes des de la finalització, mitjançant el seu centre d'adscripció

JUSTIFICACIÓN