B) Equipament i infraestructures FEDER 2014-2020

Ves enrere EQUIPAMENT I INFRAESTRUCTURES PO FEDER 2014-2020 CV

EQUIPAMENT I INFRAESTRUCTURES PO FEDER 2014-2020 CV

IDIFEDER 2020-2021

 

 

Contacte: politica_cientifica@gva.es

Termini de presentació de sol·licituds del 16-09-2019 al 30-09-2019
En procés d'avaluació per experts externs  
Proposta de resolució provisional de concessió 09-04-2020
Resolució definitiva de concessió (publicació web) 10-06-2020

 

INFORMACIÓ SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

MODELS NORMALITZATS QUE HAN D'ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD

1. Declaració responsable de la persona investigadora responsable del projecte.

2. Memòria.

3. Qualitat i Trajectòria del grup d'investigació.

4. Previsió de l'indicador C025.

5. Declaració responsable sobre el compliment de les polítiques horitzontals comunitàries.

CURRÍCULUMS QUE HAN D'ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD

            1. Curriculum Vitae

Preferentment s'hi ha d'adjuntar Currículum segons el model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT, podran adjuntar-hi el seu currículum mitjançant una de les opcions següents:

a) Per mitjà de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

b) Currículum de l'investigador principal i de la resta dels membres del grup d'investigació.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat. Així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'aquesta administració o d'altres administracions públiques en ser un estàndard reconegut a nivell estatal".

 

RESOLUCIONS

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a l'exercici 2020 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, de subvencions per a finançar infraestructures i equipament d'I+D+i per al període 2020-2021 PO FEDER 2014-2020 (publicada en la web el 09-04-2020)

 

Resolució de 3 de juny de 2020, per la qual es concedeixen en 2020 subvencions per a infraestructures i equipament d'I+D+i per al període 2020-2021 (actuació susceptible de ser cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER) (publicada en la web el 10-06-2020)

 

JUSTIFICACIÓ 2020

DOCUMENTS PER A LA JUSTIFICACIÓ 2020

 

JUSTIFICACIÓ 2021

DOCUMENTS PER A LA JUSTIFICACIÓ 2021