A) Programa I+D+i

Ves enrere X. Subvencions per a grups d’investigació consolidats

X. Subvencions per a grups d’investigació consolidats

AICO 2021 

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, EN LA QUAL S'ESTABLEIX EL TERMINI PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A CONVOCATÒRIES ANTERIORS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA, EN L'ANUALITAT 2023.

Contacte:

Delfin Cebellan Debon - 961 970 607

Josefa Cortell Mateo - 961 970 268

Rosa Mª Flores Rius - 961 970 645

Marco Alventosa Penalva- 961 970 487

 

Términi de presentació de sol.licituds.  Del 03/12/2020 al 23/12/2020 a les 13:00 hores 
En procés d'avaluació per experts externs 13/05/21
Resolució de concesió 06/10/21

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

Aquestes taules han sigut obtingudes a través de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

IMPORTANT: A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'ordre de bases, la memòria del treball d´investigació a desenvolupar i l'historial del grup, es consideraran part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta.

JUSTIFICACIÓ

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ CONSOLIDABLES 2020 – AICO 2020. (publicat en web el 28/10/21)

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2020

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

JUSTIFICACIÓ DE LES DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2020. (publicat en web el 21/04/21) 

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

 

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, EN LA QUAL S'ESTABLEIX EL TERMINI PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A CONVOCATÒRIES ANTERIORS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA, EN L'ANUALITAT (Publicada en la web el 04/10/22)