A) Programa I+D+i

Ves enrere VIII. Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana

VIII. Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana

BEST-2021

 

 

IMPORTANT: OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

 

  • Remetre mitjançant el següent enllaç :https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20456&*version=*amp el Model de domiciliació bancària (degudament emplenat i signat electrònicament per la persona beneficiària) en el termini de 20 dies hàbils des de la data de la resolució de concessió.

 

 

 

 

 

Resolució del director general de Ciència i Investigació per la qual s'autoritza la reducció del període d'estada als beneficiaris d'una subvenció per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST/2021).Publicada web 30 juliol 2021

 

 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de juliol de 2021 del director general de Ciència i Investigació per la qual s'autoritza la reducció del període d'estada als beneficiaris d'una subvenció per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana. (BEST/2021)

 

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ PER LA QUAL S'ACCEPTEN LES RENÚNCIES PRESENTADES A LES SUBVENCIONS CONCEDIDES PER RESOLUCIÓ DE 16 DE JUNY DE 2020 DE LA SECRETÀRIA AUTONÒMICA D'UNIVERSITATS I INVESTIGACIÓ, PER A l'EXERCICI 2021, PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR EN CENTRES D'INVESTIGACIÓ RADICATS FORA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (BEST 2021).

 

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ PER LA QUAL ES DECLAREN LES RENÚNCIES DE FRANCISCO E. OLUCHA BORDONAU I DE PEDRO CHAPARRO MATAMOROS A LES SUBVENCIONS QUE ELS VAN SER CONCEDIDES PER RESOLUCIÓ DE 16 DE JUNY DE 2020 DE LA SECRETÀRIA AUTONÒMICA D'UNIVERSITATS I INVESTIGACIÓ, PER A l'EXERCICI 2021, PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR EN CENTRES D'INVESTIGACIÓ RADICATS FORA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (BEST 2021), EN HAVER INCOMPLIT LES OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES.

 

 

 

 

 

Contacte:

Rosa Molina - 961 970 808

Concha Pérez- 96 1970 180  

Termini de presentació de sol·licituds Del 03/12/2020 al 23/12/2020 a les 13:00 hores
En procés d'avaluació per experts externs Des del  10/03/2021
Resolució de concessió 15 de juny de 2021

 

  •