A) Programa I+D+i

Ves enrere VII. Subvencions per a la realització d’estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana

VII. Subvencions per a la realització d’estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana

AEST-2021

 

 

 

 • IMPORTANT: INSTRUCCIONS I DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

  • Comunicació d'incorporació a l'empresa de destinació (dins dels 10 dies següents a la data en què és produïsca).

  • Remetre a la Direcció General de Ciència i Investigació, en el termini dels 10 dies següents a la finalització de l'estada en cada anualitat, la següent documentació:

  • Informe del treball realitzat, que continga els resultats obtinguts i on és faça constar la conformitat del responsable de l'empresa.

  • Certificat de l'estada emes per la persona representant legal de l'empresa, en el que consten els dates d'inici i finalització de l'estada i el nom d'hores realitzat que és presentarà en cada anualitat

  • Tots els documents hauràn de ser originals

 

Contacte:

Rosa Molina - 961 970 808

Mª José Rodrigo García - 961 970 819

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

Del 03/12/2020 al 23/12/2020 a les 13:00 hores

En procés d'avaluació per experts externs

 

Resolució de Concessió

19/10/21

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN A LA SOL·LICITUD

 • Conveni entre el centre d'investigació i l'empresa on es vaja a realitzar l'estada, en el qual conste el consentiment de l'empresa per a realitzar l'estada, les condicions en què es realitzarà, la descripció del projecte d'investigació i els objectius d'innovació que es pretenen obtindre. (document escanejat amb la grandària de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip).
 • Declaració responsable de l'investigador sol·licitant de no tindre cap participació en el capital social de l'empresa on se sol·licita realitzar l'estada. (document escanejat amb la grandària de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip).

IMPORTANT: A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'ordre de bases, la memòria del treball de recerca a desenvolupar i el curriculum vitae de la persona sol·licitant, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta.