A) Programa I+D+i

Ves enrere IX. Subvencions a grups d’investigació emergents

IX. Subvencions a grups d’investigació emergents

GV-2021

 

 

Josefa Cortell Mateo - 961 970 268

Fernando Tovar Sahuquillo - 961 970 828

 

Termini de presentació de sol·licituds

Del 03/12/2020 al 23/12/2020 a les 13:00 hores

En procés d'avaluació per experts externs

27/04/21

Resolució de concessió

08/09/21

 

 

JUSTIFICACIÓ

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE PROJECTES DE I+D+i DESENVOLUPATS PER GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS-  2021 - (publicat en web 25/10 /21)

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A 2021

ENTITATS QUE RENDEIXEN COMPTES A LA GENERALITAT: UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE PROJECTES DE I+D+i DESENVOLUPATS PER GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS-  2021

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A 2021

ENTITATS QUE NO  RENDEIXEN COMPTES A LA GENERALITAT: ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

 

NOTA INFORMATIVA: PROPOSTA DE RESOLUCIÓ del director general de Ciència i Investigació, per la qual es concedeixen subvencions a grups d'investigació emergents GV 2021 (aquesta proposta tindrà efectes jurídics i, en el seu cas, es podrà recórrer quan es publique com a resolució en aquesta web en els primers dies de setembre)

 

 

RESOLUCIÓ de la Direcció General de Ciència i Investigació, per la qual es concedeixen subvencions a grups d'investigació emergents - GV/2021. (Publicada en la web el 08/09/2021).

Correcció d'errors de la Resolució de la Direcció General de Ciència i Investigació de data 7 de setembre de 2021, per la qual es concedeixen subvencions a grups d'investigació emergents – GV/2021 (publicada en la web el 05/10/2021)

 

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, EN LA QUAL S'ESTABLEIX EL TERMINI PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A CONVOCATÒRIES ANTERIORS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA, EN L'ANUALITAT (Publicada en la web el 04/10/22)