A) Programa I+D+i

Ves enrere II. Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana

II. Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana

BEFPI-2021 

 

Contacte:

pcuni_fse@gva.es

Pablo Catelló Esteve - 961970017

Belén Álvarez Alís - 961970883

Amparo González Escriche - 961 970 815

Termini de presentació de sol·licituds

Del 03/12/2020 al 23/12/2020 a les 13:00 hores, hora peninsular española.

En procés d'avaluació per experts externs


17/03/21

Resolució de concessió provisional

 

Resolució definitiva

17/06/21

 

17/03/21

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD (cliqueu en l'enllaç per fer la descàrrega dels models)

Preferentment adjuntar model de Curriculum vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT)

 

IMPORTANT: A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'ordre de bases, la memòria del treball d'investigació a desenvolupar i el curriculum vitae de la persona sol·licitant, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta.

DOCUMENTS DE SEGUIMIENT

RESOLUCIONS