A) Programa I+D+i

Ves enrere I. Subvencions per a la contractació de personal investigador predoctoral

I. Subvencions per a la contractació de personal investigador predoctoral

ACIF

 

Contacte:

Pablo Catelló Esteve - 961970017

Belén Álvarez Alís - 961970883

Amparo González Escriche - 961970815

 

 

Termini de prentació de sol·licituds

  Del 03/12/2020 al 23/12/2020 a les 13:00 hores, hora peninsular española.

En procés d'avaluació

13/04/21

Resolució de concessió

23/09/21

 

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD (cliqueu en l'enllaç per fer la descàrrega dels models)

 

IMPORTANT: A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'ordre de bases, la memòria del treball d'investigació a desenvolupar i el curriculum vitae de la persona sol·licitant, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta.

ACORD DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ,PEL QUAL ES PUBLICA LA RELACIÓ DE SOL·LICITUDS EXCLOSES O INADMESES PER NO COMPLIR AMB ELS REQUISITS ESTABLITS EN LA CONVOCATÒRIA PER A L'EXERCICI 2021 DE SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL. (Publicació web 18-03-2021).

 

 

 

DOCUMENTS DE SEGUIMENT  (ACIF - 2021)

 

Documentació a presentar en el mes de NOVEMBRE de cada anualitat per al manteniment de la subvenció. Aquesta documentació es remetrà a través dels centres perceptors de la subvenció:

Documentació a presentar a la finalització del contracte, incloent-hi la renúncia. Aquesta documentació es remetrà, en el termini d'un mes des de la finalització, mitjançant el seu centre d'adscripció:

ALTRES DOCUMENTS DE SEGUIMENT

 

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS PLURIANUALS