A) Programa I+D+i

Ves enrere XIII. Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional

XIII. Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Currículum Vitae

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnología (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de IP. Curriculum de l'altre membre del grup que ha de posseir el títol de doctor.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, per quant, alhora que es genera el currículum, es reduïx la càrrega de treball per a mantindre-ho actualitzat i així es pot utilitzar per a altres convocatòries ja siga d'esta administració o d'altres administracions públiques al ser un estàndard reconegut a nivell estatal"

JUSTIFICACIÓ

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A LA CAPTACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS O ALTRES PROGRAMES DE CARÀCTER INTERNACIONAL (APE/2020), (publicada en web el 20-10-20).

 

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I ENTITATS DE l'ARTICLE 2.3 DE LA LLEI 1/2015, DE 6 DE FEBRER, DE LA GENERALITAT, D'HISENDA PÚBLICA, DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL I DE SUBVENCIONS


ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE 21 DE DESEMBRE DE LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INVESTIGACIÓ, CIÈNCIA i SOCIETAT DIGITAL.