A) Programa I+D+i

Ves enrere XI. Subvencions programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència

XI. Subvencions programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

 • Curriculum vitae

Preferentment s'adjuntarà model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de la persona investigadora principal i de la resta de persones membres del grup d'investigació.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum, es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat i així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'aquesta administració o d'altres administracions públiques perquè es un estàndard reconegut a nivell estatal"

Aquestes taules han sigut obtingudes a través de la "Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)".

RESOLUCIONS

INSTRUCCIONS
 

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ PER A LA SOL·LICITUD PER LES ENTITATS BENEFICIÀRIES DE L'AMPLIACIÓ DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE L'ANUALITAT 2020, DE LES SUBVENCIONS DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I L'ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D'I+D+I, CONVOCADES PER RESOLUCIÓ DE 30 DE JULIOL DE 2019, LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL.

 

 

INSTRUCCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL TERMINI MÀXIM PER A SOL·LICITAR MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ ENTRE CONCEPTES DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D'I+D+i. (publicada en web el 18/11/21)

 

------------------

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2020 (publicada en web el 06-11-20)

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2020

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2020

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2020

 

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

...............................

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2020 - (Publicada en web el 26/10/21)

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2021

 

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2020

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2021

 

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

 

 

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, EN LA QUAL S'ESTABLEIX EL TERMINI PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A CONVOCATÒRIES ANTERIORS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA, EN L'ANUALITAT (Publicada en la web el 04/10/22)

 

 1.  

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2020 (publicada en web 10/10/22)

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

 UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 ................

  1.  

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2020

 1.  

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS 

  1.  

INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

 

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL TERMINI MÀXIM PER A SOL·LICITAR MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ ENTRE CONCEPTES DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D’I+D+i. (en web el 18/11/22)

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, EN LA QUAL S'ESTABLEIX EL TERMINI PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A CONVOCATÒRIES ANTERIORS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA, EN L'ANUALITAT 2023.

 1.  

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2020

 1.  
 2.  DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

 UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2020 (25/10/2023)

 1.  
 2. DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

 ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA