A) Programa I+D+i

Ves enrere II. Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana

II. Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana

INSTRUCCIONS COVID

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de la persona sol·licitant. Currículum del personal investigador doctor que avala la sol·licitud de la persona candidata. Currículum del personal investigador del centre de destinació que avala el projecte.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum, es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat i així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'aquesta administració o d'altres administracions públiques perquè es un estàndard reconegut a nivell estatal"

DOCUMENTS DE SEGUIMIENT

RESOLUCIONS