A) Programa I+D+i

Ves enrere I. Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral

I. Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral

ACIF-2020

 

 

Contacte:

Amparo González Escriche - 961970815

 

Termini de prentació de sol·licituds

  del 16-09-19 al 04-10-19    

En procés d'avaluació

 

Resolució de concessió

 16-06-20

 

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

 • Curriculum Vitae

  Preferentment s'hi ha adjuntar Currículum segons el model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

  Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT, podran adjuntar-hi el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

  1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

  EDITOR CVN

  TUTORIALS

  2. Curriculum vitae de la persona sol·licitant.

  "Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat. Així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'aquesta administració o d'altres administracions públiques en ser un estàndard reconegut a nivell estatal".

 • Certificat de l'òrgan competent de l'escola de doctorat d'una universitat de la Comunitat Valenciana d'admissió en un programa de doctorat.

RESOLUCIONS

Annex I

Annex II

 

DOCUMENTS DE SEGUIMENT  (publicada en web el 04-08-2020)

 

Documentació a presentar en el mes de NOVEMBRE de cada anualitat per al manteniment de la subvenció. Aquesta documentació es remetrà a través dels centres perceptors de la subvenció:

Documentació a presentar a la finalització del contracte, incloent-hi la renúncia. Aquesta documentació es remetrà, en el termini d'un mes des de la finalització, mitjançant el seu centre d'adscripció:

ALTRES DOCUMENTS DE SEGUIMENT

 

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS PLURIANUALS