BANC DE LLIBRES (PROGRAMA XARXALLIBRES)

BANC DE LLIBRES (PROGRAMA XARXALLIBRES)

>>ÚLTIMES NOVETATS<<

 

 

CURS 2022-2023

 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (CENTRES - FAMÍLIES)

ESTAT

DOCUMENT

VERSIÓ
(DOC. PDF)

DATA DE
MODIFICACIÓ / OBSERVACIONS

DOCUMENT DE LLIURAMENT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR

ACTIU

DISPONIBLE

S0_LLIURA_22-23_v1

 

 

 

 

 

 

CURS 2021-2022

RESOLUCIONS D'ASSIGNACIÓ / CONCESSIÓ

Centres de titularitat de la Generalitat Valenciana

Centres de titularitat privada concertada i de corporacions locals

 

RESOLUCIONS DE PROCEDIMENT I DE CONVOCATÒRIA

Centres de titularitat de la Generalitat Valenciana

Centres de titularitat privada concertada i de corporacions locals

.

Per a qualsevol dubte o consulta pot enviar un correu electrònic: ajudesllibres@gva.es

DOCUMENT. COMPLEMENTÀRIA (CENTRES - FAMÍLIA) ESTAT DOCUMENT VERSIÓ
(DOC. PDF)
DATA DE
MODIFICACIÓ / OBSERVACIONS

DOCUMENT DE LLIURAMENT DELS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR

 

NO

DISPONIBLE

   

 

PROCESOS O MÒDULS (CENTRES) ESTAT MANUAL VERSIÓ
(DOC. PDF)
DATA DE
MODIFICACIÓ / OBSERVACIONS

INSTRUCCIONS - CENTRES TITULARITAT GENERALITAT

 

DISPONIBLE

M0_INSTRGV_2122

Preguntes freqüents

INSTRUCCIONS - CENTRES CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS

 

DISPONIBLE

M1_INSTRCC_2122

Preguntes freqüents

CATÀLEG  - Fins que no s'òbriga el curs 2021-2022, i es còpie Centre, amb grups i catàleg, NO es podrà modificar el catàleg

ACTIU

DISPONIBLE

M3_CAT_2122_V

 

CONSTITUCIÓ COMISSIÓ BANC LLIBRES 

ACTIU

DISPONIBLE

M4_USREC_2122_V  

OVICE - SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CENTRES CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS

TANCAT

DISPONIBLE

M5_SOLCEN_2122

Model domiciliació bancària

 

RECOLLIBRES

TANCAT

DISPONIBLE

M6_REC_2122_V  

LLISTAT DE PARTICIPANTS

TANCAT

DISPONIBLE

M7_PART_2122  

SOL·LICITUD DE COMPRA

TANCAT

DISPONIBLE

M8_COMPRA_2122  

COMUNICACIÓ  DE NECESSITATS (TIT. GENERALITAT)

TANCAT

DISPONIBLE

M9_COMNES_2122_GV

 

COMUNICACIÓ  DE NECESSITATS (TIT. CONC.-CORP. LOCALS)

TANCAT

DISPONIBLE

M9_COMNES_2122_CC

 

XEC-LLIBRE

TANCAT

DISPONIBLE

M10_XEC_2122

Caducitat del xec-llibre: 15-11-2021

INFORMACIÓ LLIBRERIES I ESTABLIMENTS COMERCIALS

  DISPONIBLE M16_LLIBRERIES  

JUSTIFICACIÓ FACTURES -MATERIAL ASSOCIAT (TIT. GENERALITAT)

TANCAT

DISPONIBLE

M11-1_JUSTIF_GVA  

DESAJUSTAMENT ENTRE COMPTABILITAT ITACA I BANC (TIT. GENERALITAT)

TANCAT DISPONIBLE M11-2_ERRADA-COMPT_GVA  

JUSTIFICACIÓ FACTURES -MATERIAL ASSOCIAT (CONC.-CORP. LOCALS)

TANCAT

DISPONIBLE

M12_JUSTIF_CC-CCL Fins el 22-11-2021, inclussivament

GRUPS, CONTINGUTS I MATRÍCULA - AULES CIL

 

DISPONIBLE

M15_CiL_v1  

 

ENT. COMPLEMENTÀRIA (FAMÍLIA) ESTAT FORMULARI VERSIÓ DATA DE
MODIFICACIÓ / OBSERVACIONS

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES 2021-2022 (Només per a l'alumnat de nova participació)

TANCAT

 

SOL·LICITUD

Del 8 de juny de 2021 fins el 29 d'octubre de 2021

INSTRUCCIONS     M2_INSTRFAM_2122 Preguntes freqüents

Abans de realitzar la sol·licitud de participacióha de comprovar si el seu centre participa en el Banc de Llibres per al curso 2021-2022. Amb relació als centres participants, indicar que:

- Tots els centres de titularitat de la Generalitat Valenciana són participants en el Banc de Llibres.

- En el cas dels centres concertats o de titularitat de corporacions locals es podrà comprovar si participa en el programa de Banc de Llibres consultant la "Guia de Centres Docents", realitzant la busca del seu centre i accedint a la pestanya "Més Informació"