Sèrie organització i conservació del patrimoni documental valencià