Sèries documentals valorades


00228 - Exptedients de contractes menors