Col·laboració amb els arxius municipals

Oferta als ajuntaments de la província de València d'assistència tècnica per a l'organització i descripció d'arxius municipals

Oferta als ajuntaments de la província de València d'assistència tècnica per a l'organització i descripció d'arxius municipals

La Diputació de València comparteix amb la Generalitat l'objectiu d'aconseguir una major coordinació institucional i una conjunció d'esforços en l'execució de projectes per a la conservació i difusió del patrimoni documental valencià.

Una proposta concreta d'actuació per a aconseguir aquest objectiu és la present convocatòria, encaminada a promoure l'organització d'arxius municipals en ajuntaments de la província de València de menys de 10.000 habitants que no disposen d'arxiver.

Per això la Generalitat ha volgut col·laborar amb la Diputació de València, que d'esta manera compleix amb un dels seus fins, assegurar la prestació dels serveis de competència municipal en tots els ajuntaments i oferir assistència als municipis de menor capacitat econòmica i de gestió. Esta col·laboració es va materialitzar el passat 17 de novembre del 2015 amb la firma d'un conveni entre la Diputació de València i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, amb què s'obri una línia de col·laboració amb els ajuntaments, encaminada a establir i mantindre els seus arxius com un servei bàsic per a la gestió administrativa de la pròpia institució, garantir l'accés a la informació als ciutadans i promoure la protecció del patrimoni documental.

Podran participar en la convocatòria tots aquells ajuntaments inclosos en l'annex del Conveni. Poden consultar la manera de sol·licitar les assistències tècniques en les bases de la convocatòria per a la selecció i ordenació els ajuntaments de municipis de menys de 10.000 habitants de la província de València que no disposen d'arxiver que es van aprovar per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de València de data 27 d'abril del 2016, i van ser publicades en el BOPV el passat dia 10 de maig del 2016.

Les sol·licituds poden realitzar-se preferentment a través de la seu electrònica de la Diputació de València fins al 2 de juny del 2016. Tota la informació i documentació necessària per a adherir-se a la convocatòria està disponible en l'apartat de "Carpeta de l'Ajuntament"