Admissió d'alumnat per al curs 2023-2024

Admissió d'alumnat per al curs 2023-2024

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l'educació, l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre, atenent una escolarització equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons públics de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

D'acord amb això, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha elaborat normativa pròpia per tal de regular l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats en els ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior, així com programes formatius de qualificació bàsica.

Tota aquesta normativa, així com les resolucions on s'estableixen els calendaris i els procediments per a l'admissió de l'alumnat per al pròxim curs escolar 2022-2023, podrà ser consultada i descarregada en aquesta pàgina web a mesura que vaja establint-se.

NOVETATS

Instruccions procediment d'admissió curs 2023-2024

Ja esta publicada la RESOLUCIÓ del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres...

Resultat sorteig públic lletres prioritat en l'admissió curs 2023-2024

Ja està publicat el resultat del sorteig públic de les lletres de prioritat per a resoldre els empats en el procediment d'admissió de l'alumnat d'educació infantil, educació primària, educació...

Anunci sorteig públic lletres prioritat en l'admissió curs 2023-2024

Ja està publicat l’anunci del sorteig públic de les lletres de prioritat per a resoldre els empats en el procediment d'admissió de l'alumnat d'educació infantil, educació primària, educació...

Instruccions procediment d'admissió curs 2022-2023

Ja esta publicada la RESOLUCIÓ del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb...

Calendaris d'admissió curs 2022-2023

Ja estan publicats els calendaris d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació...