Organismes

Portals

Àrees d'Influència d'ESO i Batxillerat

Àrees d'Influència d'ESO i Batxillerat

A continuació es mostren una sèrie de mapes amb les zones marcades. Aquestes zones es poden utilitzar de manera orientativa, ja que el document oficial és la Resolució d'àrees d'influència signada pel Director Territorial. Al mateix temps, es recorda que els carrers que limiten a dos zones, els números parells puntuaran a la seua zona més pròxima i els imparells a l'altra.