Organismes

Portals

Districtes d'Educació Infantil i Primària

Districtes d'Educació Infantil i Primària

A continuació es mostren una sèrie de mapes amb les zones marcades. Aquestes zones, que per a les etapes d'educació infantil i primària s'anomenen districtes, es poden utilitzar de manera orientativa, ja que el document oficial és la Resolució d'àrees d'influència signada pel Director Territorial. Al mateix temps, es recorda que els carrers que limiten a dos zones, els números parells puntuaran a la seua zona més pròxima i els imparells a l'altra.