Organismes

Portals

Admissió d'alumnat per al curs 2024-2025

Admissió d'alumnat per al curs 2024-2025

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l'educació, l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre, atenent una escolarització equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons públics de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

D'acord amb això, la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació ha elaborat normativa pròpia per tal de regular l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats en els ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior, així com programes formatius de qualificació bàsica.

Tota aquesta normativa, així com les resolucions on s'estableixen els calendaris i els procediments per a l'admissió de l'alumnat per al pròxim curs escolar 2024-2025, podrà ser consultada i descarregada en aquesta pàgina web a mesura que vaja establint-se.

NOVETATS

Resultat sorteig públic lletres prioritat en l'admissió curs 2024-2025

Ja està publicada la RESOLUCIÓ de la direcció general de Centres Docents, per la qual es fa públic el resultat del sorteig a què fa referència l’article 38 del Decret 48/2024, que regula...

Nou portal d'admissió: ADMINOVA

Ja està disponible el nou portal d'admissió per als centres escolars de la Comunitat Valenciana: ADMINOVA

Resultat sorteig públic lletres prioritat en l'admissió curs 2024-2025

Ja s'ha realitzat el sorteig de les lletres de prioritat per a resoldre els empats en la puntuació de l'alumnat participant en el procés d'admissió del pròxim curs 2024/2025, a què fa referència...

Instruccions celebració sorteig públic lletres prioritat en l’admissió curs 2024-2025

Ja està publicada la RESOLUCIÓ del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a la celebració del sorteig públic de les lletres de prioritat per a resoldre els...

Relació de les circumstàncies específiques per a l'admissió curs 2024-2025

Ja estan publicades les relacions per província de les circumstàncies específiques informades pels centres docents públics i privats concertats en els quals es realitza el procediment d'admissió...

Instruccions procediment d'admissió curs 2024-2025

Ja està publicada la RESOLUCIÓ del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres...