Presentació

Presentació

Al Servici d'Acreditació i Promoció del Valencià li correspon realitzar i dirigir cursos i activitats per a l'extensió de coneixements del valencià, amb especial atenció al personal de les administracions públiques, així com assessorar-les en tot el que faça referència a la formació i el perfeccionament del seu personal en matèria lingüística; assessorar les institucions i els particulars en tot el que faça referència a l'ús del valencià; prestar suport a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; el foment de l'ús i promoció del valencià en l'àmbit social en col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua; gestionar la concessió d'ajudes i subvencions per al mateix fi; així com totes les funcions que se li encomanen relatives a l'acreditació i la promoció del valencià.