Organismes

Portals

Projectes de reglament

Ves enrere Modificació de la Llei 2/2004, de 28 de maig, de creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per mitjà de l'Avantprojecte de la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa, financera i d’organització de la Generalitat.

Modificació de la Llei 2/2004, de 28 de maig, de creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per mitjà de l'Avantprojecte de la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa, financera i d’organització de la Generalitat.

Listado documentos