Presentació

Presentació

Logo Motxila Cultural

Benvolgudes companyes i benvolguts companys.

Tinc la satisfacció de presentar-vos el catàleg en xarxa de la "Motxilla Cultural". Un catàleg que va nàixer en paper, però que ara ja és un catàleg viu, obert, dinàmic, en constant actualització. I això ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i la DGTIC de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

Aquest catàleg pretén ser un instrument per a la informació i la consulta dels centres educatius a l'hora de determinar les seues activitats complementàries curriculars. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha unit sinergies perquè les persones que treballen per l'educació valenciana disposen d'una ferramenta que ajude a connectar les aules i l'oferta cultural.

En l'origen d'aquest producte hi ha una tasca prèvia importantíssima que convé referir. A l'octubre de 2015 es va presentar el Codi de Bones Pràctiques de la Cultura Valenciana. Allà posàvem en valor la transparència en la gestió i l'atenció als distints sectors culturals implicats i a la ciutadania com a part activa de la gestió.

Poc després, en març de 2016, es va fer públic el Pla Estratègic Cultural ‘Fes Cultura'. Un dels eixos que desenvolupa aquest pla és la democratització cultural i la participació ciutadana. Açò comporta la transformació de l'actual ecosistema cultural valencià, de manera que contribuïsca, decididament, a la millora dels drets culturals de la ciutadania.

Mitjançant ‘Fes Cultura' i el Codi de Bones Pràctiques s'han desenvolupat mecanismes per a fomentar el diàleg i la participació dels diferents sectors culturals. Amb aquesta intenció es va constituir, a finals del 2016, la Mesa de Participació de la Cultura Valenciana (MECUV). Aquesta Mesa és un fòrum de diàleg obert i permanent entre el govern valencià i els diferents sectors culturals i creatius de la societat civil valenciana.

En el si d'aquesta mesa, dins la Comissió d'Educació i Cultura, naix la proposta de la ‘Motxilla Cultural'. Aquest és un projecte que vol aprofundir en la relació entre la cultura i l'educació per tal de promoure la creació de nous públics des de la planificació pedagògica dels centres educatius. El catàleg inclou tant activitats culturals que es poden materialitzar en els centres educatius, com l'assistència i participació dels estudiants a una gran diversitat d'esdeveniments i espais culturals valencians.

L'accés de l'alumnat a l'univers cultural i simbòlic constitueix un element clau en la formació de la seua sensibilitat i expressivitat i una aposta segura per créixer en convivència i respecte. El catàleg vol ser una peça més que col·labore en la construcció d'una ciutadania que mereix ser crítica, intel·ligent, creativa i feliç.

 

Vicent Marzà Ibáñez
Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Ves al catàleg