Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 19 Gener 2018 Temes a tractar 1. Esborrany de resolució del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la...

Convocatória Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 9 Gener 2018 Temes a tractar 1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions realitzades els dies 20 de juliol i 2 de novembre de 2017. 2....

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 11 Gener 2018 Temes a tractar 1. PROPOSTA DE DECRET pel qual es modifica el Decret 87/2015, de 5 de juny, pel qual s'estableix el currículum i es desplega...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 19 Desembre 2017 Temes a tractar 1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió realitzada el dia 25 de maig de 2017. 2. Projecte d'Ordre per la...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 1 Desembre 2017 (Estava convocada per al 30/11 a les 9:30, pero per raons organitzatives es va canviar al 1/12 a les 12:00) Temes a tractar 1. Lectura i...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 16 Novembre 2017 Temes a tractar 1. Proyecto de Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica l'Ordre 25/2016,...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 9 Novembre 2017 Temes a tractar 1. PROJECTE de Decret del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 2 Novembre 2017 Temes a tractar 1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el dia 18 de maig de 2017. 2. Proposta de resolució...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 19 d'octubre de 2017

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 19 d'octubre de 2017 Temes a tractar: Resolució protocol atenció sanitària Resolució protocol alumnat nouvingut Protocol salut mental Proposta resolució...

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 25 juliol 2017 Temes a tractar 1. Informació OPO. 2. Contingut de la convocatòria per a seleccionar el professorat especialista de l'ISEACV. Anar a...