Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 1 Desembre 2017 (Estava convocada per al 30/11 a les 9:30, pero per raons organitzatives es va canviar al 1/12 a les 12:00) Temes a tractar 1. Lectura i...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 16 Novembre 2017 Temes a tractar 1. Proyecto de Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica l'Ordre 25/2016,...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 9 Novembre 2017 Temes a tractar 1. PROJECTE de Decret del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 2 Novembre 2017 Temes a tractar 1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el dia 18 de maig de 2017. 2. Proposta de resolució...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 19 d'octubre de 2017

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 19 d'octubre de 2017 Temes a tractar: Resolució protocol atenció sanitària Resolució protocol alumnat nouvingut Protocol salut mental Proposta resolució...

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 25 juliol 2017 Temes a tractar 1. Informació OPO. 2. Contingut de la convocatòria per a seleccionar el professorat especialista de l'ISEACV. Anar a...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 20 juliol 2017 Temes a tractar 1. Proposta de Resolució ISEACV per la cual es dicten instruccions per al curs 2017/2018. 2. Contingut de la convocatòria per...

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 13 juliol 2017 Temes a tractar Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels programes formatius de...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 11 juliol 2017 Temes a tractar Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament en les escoles d'Educació Infantil...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 6 juliol 2017 Temes a tractar Projecte Resolució S.A.E.I, convocatòria concurs provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals. Anar a...