Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació 4 de març de 2019. Temes a tractar: 1. Constitució de la Mesa Sectorial d'Educació una vegada finalitzat el procés electoral sindical de desembre de...

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació 28 de febrer de 2019. Temes a tractar: 1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 13 de setembre de 2018. 2. Projecte de...

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació. 12 de febrer de 2019. Temes a tractar: 1. Informació sobre la catalogació de llocs per al concurs general de trasllats de 2019. 2. Torn obert de...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació. 31 de gener de 2019. Temes a tractar: 1. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula...

Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació. 24 de gener de 2019. Temes a tractar: 1. ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment...

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació. 17 de gener de 2019. Temes a tractar: 1. Projecte de Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació per la qual es dicten...

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació. 10 de gener de 2019. Temes a tractar: 1. RESOLUCIÓ del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació. 20 de desembre de 2018. Temes a tractar: 1. ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment...

Eleccions sindicals a juntes de personal docent no universitari.

Eleccions sindicals a juntes de personal docent no universitari. A partir de les 19:00 hores es podran consultar els resultats en el següent enllaç...

2018-11-26-MS

Convocatòria Extraordinària de la Mesa Sectorial d'Educació. 26 de novembre de 2018. Temes a tractar: 1. Instruccions de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació sobre eleccions...