Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
26 de novembre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 31 d'agost i 29 d'octubre de 2020.
 
2. Proposta d'acord per a la distribució del 0,3% d‘increment de la massa salarial addicional de 2020 i del 0,25% d'increment de la massa salarial addicional de 2019.
 
3. Torn obert de paraula.