Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
15 d'octubre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 17 i 23 d'octubre, 12 i 19 de desembre de 2019, 9 i 16 de gener, 6, 13 i 20 de febrer,  5, 12 i 20 de març i 20 d'abril de 2020.
 
2. Resolució de xx de xx de 2020, de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de trasllats dels funcionaris i funcionàries docents del cos de mestres per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
 
3. RESOLUCIÓ de xx de xx de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris i funcionàries docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
 
4. RESOLUCIÓ de xx de xx de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris i funcionàries docents del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
 
5. Torn obert de paraula.