Novetats

Ves enrere Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
20 de gener de 2021. 10:30h.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades l'11 de març, 20 de maig, 14, 15, 21, 27 i 29 de juliol, 23 i 28 de setembre de 2021.
 
2. Projecte de Decret XX, de XX de XXXX de 2022, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal docent no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
 
3. Resolució de XX de XXXX de 2022 de la directora general de Personal Docent per la qual es convoca procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.
 
4. Resolució de XX de XXXX de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de director o directora del centre integrat públic de Formació Professional Vall d'Elda a Elda.
 
5. Torn obert de paraula.