Novetats

Ves enrere Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
4 de noviembre de 2021. 09:30h.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 4 de març de 2021.
 
2. Resolució de __ d'octubre de 2021, de la directora general d'Inclusió Educativa, per a la identificació i el registre en ITACA de les necessitats específiques de suport educatiu i de les necessitats de compensació de desigualtats.
 
3. Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i de l'Organització de la Generalitat 2022. Article 80: Règim Jurídic d'Integració dels Conservatoris de Música i Dansa de les Administracions Locals en la Xarxa Valenciana de titularitat de la Generalitat. 
 
4. Torn obert de paraula.