Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
20 d'octubre de 2021. 10:30h.
 
Temes a tractar:
 
1. RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de llocs del personal funcionari docent del cos de mestres, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
 
2. RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de llocs de places del personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
 
3. RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de llocs de places del personal funcionari docent del Cos d'Inspectors al Servei de l'Administració Educativa i d'Inspectors d'Educació, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
 
4. Oposició cos de Mestres 2022: Inici del procediment. Distribució per especialitats.
 
5. Torn obert de paraula.