Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
8 d'octubre de 2021. 10:30h.
 
Temes a tractar:
 
1. RESOLUCIÓ de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat Valenciana.
 
2. RESOLUCIÓ de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivada del procediment selectiu a cossos docents convocat per l'Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
 
3. Torn obert de paraula.