Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
28 de setembre de 2021. 12:00h.
 
Temes a tractar:
 
1. RESOLUCIÓ de __ de setembre de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball temporal en la Inspecció d'Educació.
 
2. Horari del personal orientador en centres de primària.
 
3. Torn obert de paraula.