Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
21 de juliol de 2021. 13:30h.
 
Temes a tractar:
 
1. RESOLUCIÓ de XX de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 27 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat.
 
2. Torn obert de paraula.