Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
21 de juliol de 2021. 9.30h.
 
Temes a tractar:
 
1. RESOLUCIÓ de__ de ____ de 2021 del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2021-2022.
 
2. RESOLUCIÓ de __ de ____ de 2021 del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat de la Generalitat per al curs acadèmic 2021-2022.
 
3. Torn obert de paraula.